Voodipesu pesemine - Votex House OÜ

Kuidas hooldada oma voodipesu nii, et see näeks välja nagu uus ka pärast aasta­te­pik­kust kasu­ta­mist? Ära muretse, see ei ole keeruline! Alljärg­ne­valt anname nõu, kuidas voodipesu hooldada, hoiustada ning mida seejuures tähele panna.


Voodipesu pesemine, kuiva­ta­mine ja trii­ki­mine

Puuvil­lane ning puuvil­la­sa­tii­nist voodipesu:

Lumi­valget voodipesu võib pesta lausa kuni 90 kraadiga. Mida heledam on voodipesu, seda kõrgema kraadiga on lubatud seda pesta, samuti tohib pesemisel kasutada valgen­dajat sisal­davat pesuainet. Heledat mustriga voodipesu võib pesta kuni 60 kraadiga. Tumedat pesu tohib aga pesta kuni 40 kraadiga. Pestes tumedat voodipesu kõrgetel tempe­ra­tuu­ridel kuluvad värvid väga kiirelt ning voodipesu on juba pärast paari pesu kulunud väli­mu­sega. Samuti ei tohi tumedal pesul kasutada valgen­dajat sisal­davat pesuainet. Pane tähele, et võtaksid linad, pärast pesu lõppu, masinast välja võima­li­kult kiiresti, et vältida nende kort­su­mist. Juba kortsu kuivanud voodipesu on väga tülikas triikida.

Kõiki puuvil­laseid voodi­pe­su­komp­lekte on lubatud kuivatada kuivatis. Selleks, et voodipesu oleks hästi triigitav, kasuta kuivatil režiimi “trii­ki­mis­kuiv”.

Et voodipesu näeks välja just kui nõela­sil­mast tulnud, on oluline selle trii­ki­mine. Trii­ki­mine taastab kanga­kiudude sileduse ning puuvil­la­sa­tii­nist voodi­pesul taastub hurmav läige. Kõiki puuvil­laseid kangaid, olenemata nende värvist, võib triikida kõige kõrgemal kuumusel.

Polüester voodipesu:

Polüester voodipesu on soovi­tatav pesta pigem mada­la­matel tempe­ra­tuu­ridel, tava­li­selt kuni 40 kraadi. Kuna tegu on süntee­ti­lise kiuga, siis on kanga vastu­pi­davus kuumusele halvem, kui natu­raal­sete kiudude puhul.

Süntee­tilisi kangaid on lubatud kuivatis kuivatada vaid kõige madalamal kuumusel.

Polüest­rist voodipesu võib triikida vaid kõige madalama kuumusega. Triikides pesu kõrgel kuumusel võid selle triik­rauaga kogemata põletada plast­massi laadseks.

Mõned lisa­nõu­anded

Lisaks eeltoodud nõuan­ne­tele on enne voodipesu pesemist oluline üle vaadata pesu­e­ti­kett. Veendu, et pesu pesemisel ning trii­ki­misel, kuiva­ta­misel ei esine erinõu­deid. Enamikke tavalisi puuvil­laseid voodilinu võib pesta kodustes tingi­mustes, erihoolt vajavad erili­semad kangad, näiteks siid. Kui oled üle vaadanud pesu­e­ti­keti, siis täpselt etiketi järgi toimigi. Voodipesu (nagu ka selja­riiete jms) esialgse välimuse säili­ta­miseks ongi kõige olulisem jälgida toot­ja­poolset hool­dus­ju­hendit.

Kasuta pesuainet vaid toote­pa­kendil lubatud koguses. Mida rohkem pesuainet lisada, seda raskem on seda kangast välja pesta. Manusta pesuainet vastavalt pesu kogusele (terve masi­na­täis, pool masi­na­täit). Pesu­ai­nega liial­da­mine võib tekidada aller­giaid, samuti naha­kui­vust ning tund­lik­kust. Väike­laste voodi- ning ihupesu on soovi­tatav pesta loodus­like toodetega.

Iga päev veedame me oma voodis rohkem aega, kui selja­riietes. Riiete puhtuse eest me ei unusta hoolit­seda, küll aga kipume voodilinu liiga harva pesema. Voodi­li­nade vahetus ning pesemine on tüütu tegevus ning inimestel on tavaks seda edasi lükata, kuid see ei ole tervislik. Hea uni ja puhas voodi on tähtsamad kui pesu vahe­tu­sele kuluv aeg. Seega on voodipesu soovi­tatav pesta iga paari nädala tagant, veelgi parem korra nädalas.

 

Kui leiad, et posti­tu­sest võiks olla teis­te­legi kasu, siis jaga seda enda Facebooki lehel või mõnes teises sotsiaal­meedia kanalis.

 

Leave a comment
 

Kummiga voodilina on ju super­leiutis! Püsivad voodis hommikuni paigal, ei ole vaja pidevalt sättida, aga oh kui VÕIMATU on neid korra­li­kult kokku panna.

kummiga voodilina

Kui palju on Sinul olnud olukordi, kus võtad pesu­ma­si­nast välja kortsus ja nutsus kummiga voodilina ning kuidagi ei saa seda korra­li­kult kokku volditud? Pakun, et neid olukordi on olnud üks kuni mitu.

Aga siit tuleb abi!

Kui Sa tegutsed järgneva õpetuse järgi, siis ma luban Sulle, et paar korda harju­ta­mist ja Sa oled kummiga voodi­li­nade kokku­pa­neku proff 🙂 .

Algus

Lina näeb välja korralik sasi­pundar ↓

Kummiga voodilina

Samm 1

Aseta kummiga voodilina maha või voodile nii, et kõik nurgad on suunaga välja­poole ning kummiäär suunaga keskele. Nagu näha alumisel pildil ↓

Kummiga voodilina

Samm 2

Pane käed, suunaga lina pealt lina sisse (pead nägema nurga õmblusi), lina nurka­desse. Nii nagu näha alumisel pildil ↓

Kummiga voodilina

Kummiga voodilina

Samm 3

Nüüd pane enda käes olnud nurgad voodilina vastas­nurka­desse. Seda siis nii, et pahupidi nurgad lähevad õigetpidi nurkade sisse ↓

Kummiga voodilina
Kummiga voodilina

Samm 4

Nüüd Sul peaks olema selline olukord ↓

Kummiga voodilina

Samm 5

Tõsta vasakus käes olevad nurgad üle paremas käes olevate nurkade (võid teha ka vastupidi, kui Sul on mugavam). Jäta parem (vasak) käsi kõigi 4 nurga sisse. Selgi­tavad pildid ↓

Kummiga voodilina
Kummiga voodilina

Samm 6

Lina peaks Sul välja nägema selline ↓ (Ära anna alla, kui Sul esimese korraga välja ei tulnud. Liigu tagasi Samm 1 juurde 😉 )

Kummiga voodilina

Samm 7

Aseta lina tasasele pinnale, jällegi sobivad nii põrand, voodi kui ka diivan. Lina näeb välja selline ↓

Kummiga voodilina

Samm 8

Tõsta lina pikem kummiäär 1/3 võrra lina peale ↓. Tee nii ka ilma kummita äärest ning lõpuks tõsta mõlemad volditud ääred teine­teise peale.

Kummiga voodilina

Pärast äärte voltimist näeb Sinu kummiga voodilina välja selline ↓

Kummiga voodilina

Samm 9

Nüüd voldi pikk riba-lina kolmeks ja…

Kummiga voodilina

Kummiga voodlina on nüüd volditud!

VOILAA! ↓ Olid väga tubli!

Kummiga voodilina

 

Tutvu meie pakutava voodi­li­nade valikuga siin. Kui leiad, et posti­tu­sest võiks olla teis­te­legi kasu, siis jaga seda enda facebooki lehel või mõnes teises sotsiaal­meedia kanalis.

Leave a comment
 

Täna­päeval on voodipesu valimine muutunud lausa eraldi välja­kut­seks. On lugematul hulgal disaine, materjale ning mõõtusid. Anname mõned nipid, kuidas voodi­pe­su­maa­ilmas paremini orien­teeruda ning muuta oma maga­mis­tuba parimate unenägude oaasiks.


 

Materjal

Üheks täht­sai­maks kritee­riu­miks voodipesu valikul on materjal. Peaksid arvestama, kui tihti Sa valitud voodipesu kasutad, pesed ning kuidas materjal Sinu naha vastas tundub. Lähtudes eelpool nime­ta­tust on kõige vastu­pi­da­va­ma­teks ja naha­sõb­ra­li­ke­ma­teks kangas­teks kõik natu­raal­se­test kiududest kangad nagu puuvill, puldan, puuvil­la­sa­tiin, tencel, siid, bambus jne. Puuvil­la­sa­tii­nist, tencelist, siidist ja bambusest eristab tavalist puuvilla ja puldanit nende labane kude, jäikus enne esimest kasu­ta­mist ning kortsuvus. Seevastu puuvil­la­sa­tiist, tencelist, siidist ja bambusest voodi­pesud on kohe pakendist võetuna pehmed ja siidised, pärast pesu ei vaja trii­ki­mist ja mis kõige olulisem, värvid ei luitu ka aasta­te­pik­kuse kasutuse järel.

Mis erinevus on puuvil­la­sa­tiinil ning polües­ter­sa­tiinil?

Pahatihti aetakse puuvil­la­sa­tiini segamini süntee­ti­lise satiiniga. Puuvil­la­sa­tiin on tugev tihe kangas. Puuvil­la­lõnga tööt­le­mise ja kudumise tule­mu­sena on satiin kerge läikega. Polües­ter­sa­tiin meenutab atlassi või koguni siidi, kuid see ei ole natu­raal­sest kiust. Kahjuks nimetavad paljud kaupmehed süntee­ti­list satiini turun­dusees­märgil puuvil­la­sa­tii­niks, kuid see on eksitav. Sellest saab aru, kui magada kas või korra selliste linade vahel. Süntee­ti­line kiud ei ima niiskust, mis tekitab magades tunde, et oled terve öö ainult higis­tanud. Samuti polües­ter­kiud elekt­ri­seerub, seetõttu võib hommikul oodata ebameeldiv üllatus – elektrit täis juuksed.

Voodipesu värvid

Enne voodipesu värvi­kom­bi­nat­siooni valimist mõtle oma maga­mistoa üldise välja­nä­ge­mise peale ja vali värvid, mis sobivad inter­jööriga. Näiteks, kui maga­mis­tuba on sinine võiks voodipesu olla taeva­si­nine, hall, tume­si­nine või vastu­pi­di­selt kont­rastne kollane, beežides toonides. Lisaks on olulised kangaste toonid, kui maga­mis­toas on läbivad külmad toonid, võiks voodipesu olla soojades toonides ja vastupidi. Proovi sobitada voodipesu maga­mistoa stiiliga. Mondern­sesse ja mini­ma­list­likku tuppa ei sobi kirjud ning suurte must­ri­tega kangad, eelis­tatud on rahulik skan­di­naa­vialik stiil. Kuid roman­ti­lise, maakodu stiilis toaga harmo­nee­ruvad just lille­mo­tiivid, õrnad toonid, pitsid — kõik naiselik.

Hooldus

Soovitame enne esimest kasu­ta­mist voodipesu kindlasti läbi pesta. Muidugi on paljudel suur soov asuda oma maga­mis­tuba kohe uue voodi­pe­suga ehtima, kuid mõist­likum oleks veidi kannatust varuda. Kõiki kangaid, nii rõivaste, kodu­teks­tiili kui ka voodipesu toot­miseks, töödel­dakse spet­siaal­sete vahen­di­tega, mis tagavad kauban­dus­liku välimuse. Selleks, et taastada teks­tii­li­too­dete täiesti ohutu naha­sõb­ra­likkus ning hingavus tasub need enne kasu­ta­mist läbi pesta.

Voodipesu suurused

Kui rääkida suurus­test, siis on välja­ku­ju­nenud stan­dartsed voodipesu suurused:

Ühe inimese voodi­pe­su­komp­lektid koosnevad

  • tekikott 150x210, voodilina 150x210 ning padjapüür 50x60

Kahe inimese voodi­pe­su­komp­lektid koosnevad

  • tekikott 180x210, voodilina 180x220 või 220x220 ning padja­püürid 50x60
  • tekikott 200x210, voodilina 220x220 ning padja­püürid 50x60
  • tekikott 220x210, voodilina 220x220 või 240x220 ning padja­püürid 50x60
  • tekikott 240x210, voodilina 240x220 ning padja­püürid 50x60

Pere voodi­pe­su­komp­lektid koosnevad

  • 2 tekikotti 150x210, voodilina 240x220 ning padja­püürid 50x60

Nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid mõõte patju, ebastan­dart­seid tekke ning samuti voodeid. Selleks, et Sa endale täpselt õiges mõõdus voodipesu soetaksid, on oluline, enne ostu soori­ta­mist mõõta üle kogu voodi­va­rustus: tekid, padjad, voodi. Ainult niimoodi võid kindel olla, et soetatud maga­mistoa pärl Sinu voodisse ideaal­selt istub.

Loodame, et Sulle oli nendest nippidest abi ja orien­teerud tudu­pe­su­maa­ilmas nüüd veidi paremini.

Sinu Votex House pere

Leave a comment
 
Updating…
  • Ostukorvis ei ole tooteid.
Lang